Nyheter

Subscribe to our news, financial reports and press release

Thanks for submitting!

Nyheter

2021-03-19

BrandBee Holding AB:s riktade emission registrerad hos Bolagsverket


2021-02-26

Styrelsens förslag - riktad emission inkl. bilagor

Redogörelse Transaktionen Brandbee Holding AB - CloudRepublic AB

Fullmaktsformulär
 

2021-02-12

Brandbee lanserar videoverktyget VideoBurst

Brandbee genomför riktad emission 2021

2021-02-11

Kallelse till extra bolagsstämma i Brandbee Holding AB

2021-01-17

Brandbee Holding ingår avsiktsförklaring om förvärv av merparten av CloudRepublics dotterbolag

2020-12-10

Flaggningsmeddelande i BrandBee Holding AB(Crafoord Capital Partners AB)

Flaggningsmeddelande i BrandBee Holding AB(Jonas Litborn)

Brandbee förvärvar 21,8% kapitalet och 27,7% av rösterna i det NGM-listade bolaget Cloud Republic

2020-12-01

Kommuniké från den extra bolagsstämman i Brandbee Holding AB december 2020

2020-11-27

Student Competitions får uppdraget att marknadsföra Schneider Go Green 2021 globalt

2020-11-17

Styrelsens redogörelse enligt 13 kap 6 § aktiebolagslagen

Revisorns yttrande enligt 13 kap 6 § aktiebolagslagen

2020-11-05

Spivi AB väljer Brandbee som growth marketing partner för att nå ut och lansera nya produkter

2020-10-29

BrandBee Holding AB (publ) kallar till extra bolagsstämma 1 december 2020

2020-06-15

Papilly väljer Brandbee för digital marknadsföring

2020-05-27

Uppdatering från VD Magnus Clarenbring

2020-05-20

Kommuniké från årsstämman 2020 i Brandbee Holding AB (publ)

2020-05-06

Publicering av förslag till punkter 9-15 Ordinarie Årsstämma i Brandbee Holding AB

2020-04-24

Kvartalsrapport 1 2020

2020-04-21

BrandBee Holding AB:s riktade emission registrerad hos Bolagsverket

 

2020-04-17

Årsredovisning 2019

2020-04-17

Kallelse till årsstämma i BrandBee Holding AB (publ)

2020-04-14

Kommuniké från den extra bolagsstämman i BrandBee Holding AB april 2020

2020-03-12

En månad med Student Competitions

2020-03-10

BrandBee Holding AB (publ) kallar till extra bolagsstämma 14 april 2020

2020-03-09

BrandBee tecknar avtal med Umida Group AB

2020-02-28

BrandBee Holding AB - Bokslutskommuniké 2019

2020-01-27

VD Magnus Clarenbring köper aktier i Brandbee Holding AB

2020-01-20

Gjensidige samarbetar med Brandbee för digital marknadsföring

2020-01-17

BrandBee Holding AB:s riktade emission registrerad hos Bolagsverket

2020-01-13

Uppdatering från VD Magnus Clarenbring

2020-01-13

Brandbee inleder ett testprojekt med Brands For Fans AB

2019-12-05
Brandbee Holding AB:s riktade emission registrerad hos Bolagsverket
2019-11-21
Goda resultat för Brandbee's rörliga annonser för Vinklubben
2019-11-12
Kommuniké från den extra bolagsstämman i Brandbee Holding AB
2019-11-12
Uppdatering från VD Magnus Clarenbring inför extra bolagsstämma i Brandbee Holding AB
2019-10-30
Kvartalsrapport 3 2019
2019-10-29
Förslag till ny styrelseledamot
2019-10-14
Sista dag för handel med BTA
2019-10-14
Korrigering av pressmeddelande från 2019-10-11: Kallelse till extra bolagsstämma
2019-10-11
Kallelse till extra bolagsstämma
2019-10-01
Rättelse: Kompleterande information - Brandbee Holding ABs företrädesemission övertecknad till 198%
2019-10-01
Brandbee Holding ABs företrädesemission övertecknad till 198%
2019-09-23
Idag tillträder Magnus Clarenbring som VD för Brandbee
2019-09-20
Brandbee tecknar ramavtal för Videobee med Supreme Ventures i Filippinerna
2019-09-16
Brandbee signerar sitt första kundavtal i Filippinerna
2019-09-11
Idag inleds teckningsperioden för Brandbee Holding ABs företrädesemission
2019-09-04
Brandbee offentliggör informationsmemorandum
2019-09-04
Teckningssedel: Teckning utan företräde
 
2019-09-04
Informationsmemorandum Brandbee Holding AB
2019-08-30
Tillträdande VD köper aktier i Brandbee Holding AB
2019-08-29
Halvårsrapport 2019
2019-08-19
BrandBee genomför företrädesemission
2019-06-26
Magnus Clarenbring blir ny VD för Brandbee Holding AB (publ)
2019-05-17
Kommuniké från årsstämman 2019
2019-05-16
Brandbee skriver avtal och öppnar kontor i Filippinerna
2019-04-26
Kvartalsrapport 1 2019
 
2019-04-25
Publicering av förslag till punkter 9-15 Ordinarie Årsstämma i Brandbee Holding AB
2019-04-17
BrandBee Holding AB - Årsredovisning 2018
 
2019-04-15
BrandBee lanserar automatiserad videolösning för mäklare
2019-04-10
Kallelse till årsstämma i BrandBee Holding AB (Publ)
2019-04-09
BrandBee senarelägger datum för årsstämma
2019-02-28
BrandBee Holding AB - Bokslutskommuniké 2018
2019-01-28
BrandBee Holding AB genomför ledningsförändring
2019-01-14
Avtal om ägarspridning med Dividend Sweden
2018-12-12
BrandBee: Bannerannonsering med hjälp av BrandBees videoverktyg
2018-12-10
BrandBee: BrandBees VD förvärvar aktier
 
2018-12-05 
BrandBee: Informationsmemorandum BrandBee Holding AB
2018-12-05 

BrandBee: BrandBee Holding AB tillbaka på Spotlight Stock Markets ordinarie lista

2018-11-30
BrandBee: Flaggningsmeddelande i BrandBee Holding AB

2018-11-20

BrandBee: BrandBee Holding ABs apportemission registrerad hos Bolagsverket

2018-10-30

BrandBee: Kvartalsrapport 3 2018

2018-08-28
BrandBee: Halvårsrapport 1 2018

2018-07-18

BrandBee: VideoBur Sthlm Int AB (publ) har genomfört namnändring till BrandBee Holding AB (publ)

2018-06-28

BrandBee: VideoBurst genomför apportemission, namnbyte samt väljer in två nya styrelsemedlemmar

2018-06-20

BrandBee: Flaggningsmeddelande i VideoBur Sthlm Int AB 

2018-06-20

BrandBee: Flaggningsmeddelande i VideoBur Sthlm Int AB 

2018-06-04

BrandBee: Flaggningsmeddelande i VideoBur Sthlm Int AB 

2018-05-30
BrandBee: VideoBurst kallar till extra bolagsstämma för beslut om genomförande av apportemission, namnbyte samt inval av två nya styrelseledamöter

2018-05-28 
BrandBee: VideoBur Sthlm Int AB genomför en riktad nyemission

 

2018-05-28

BrandBee: VideoBur Sthlm Int AB föreslår förvärv av BrandBee AB

2018-05-22
VIDEOBUR STHLM INT AB: Richard Glimstedt blir ny VD för VideoBur Sthlm Int AB

2018-05-16
VIDEOBUR STHLM INT AB: Kommuniké från årsstämman 2018 i VideoBur Sthlm Int AB (publ)

2018-05-02
VIDEOBUR STHLM INT AB: Förslag till beslut av punkterna 9-12 och 14 på dagordningen för VideoBursts kommande årsstämma

2018-04-25
VideoBurst: Publicering av årsredovisning 2017

2018-04-19

Videobur Sthlm Int AB: Sista dagen för handel med BTA i VideoBurst

2018-04-16
VideoBurst: Kallelse till årsstämma i Videobur Sthlm Int AB (publ)

2018-02-21
VideoBurst: VIDEOBURST TILLFÖRS CIRKA 2,8 MSEK GENOM FÖRETRÄDESEMISSION

2018-02-13

VideoBurst: VideoBurst har fått in 10 kunder i Indien under den inledande månaden

2018-02-01

VideoBurst: Första teckningsdag i företrädesemissionen

2018-01-31

VideoBurst: Publicering av informationsmemorandum

2018-01-31

VideoBurst: Beslut om övertilldelningsoption i förestående företrädesemission

2018-01-30
VideoBurst: VIDEOBUR STHLM INT AB – BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2017

2018-01-23
VideoBurst: Videobur Sthlm Int AB tidigarelägger rapportdatum för bokslutskommunikén för 2017 till den 30 januari 2018

2018-01-23
VideoBurst: VideoBur Sthlm Int AB genomför företrädesemission

2018-01-18
VideoBurst: VideoBurst öppnar säljkontor i Indien

2018-01-15
VideoBurst: VideoBurst har erhållit stöd på 250 000 SEK för internationalisering

2018-01-11
VideoBurst: Integration mot YouTube genererar annonsförsäljning i Indonesien

2017-12-20
VideoBurst: VideoBurst har blivit AdWords-certifierade av Google

2017-11-27
VideoBurst: VideoBurst riktade emission registrerad hos Bolagsverket

2017-11-09
VideoBurst: VideoBurst lanserar 100 nya videomallar och inleder pilotprojekt med ett svenskt börsnoterat bolag

2017-11-07
VideoBurst: VideoBurst lanserar ny produkt för YouTube-annonsering

2017-11-01
VideoBurst: SolunoBC bygger vidare på sin videostrategi tillsammans med VideoBurst

2017-10-30
VideoBurst: VideoBurst genomför en riktad nyemission

2017-10-27
VideoBurst: Kvartalsrapport 3 2017

2017-10-25
VideoBurst: Upplands-Bro kommun signerar avtal med VideoBurst

2017-10-06
VideoBurst: SKVP skalar upp sitt samarbete med VideoBurst

2017-10-06

VideoBurst satsar på inbound marketing

2017-09-25
VideoBurst lanserar ny hemsida och grafisk profil

2017-09-21
VideoBurst: VideoBurst VD ökar sitt innehav

2017-09-12

VideoBurst säljer sin första YouTube-kampanj i Indonesien

2017-08-18

Halvårsrapport 1 2017

2017-07-18
VideoBurst: Nyemissionen i VideoBurst har registrerats

2017-07-06
VideoBurst: SolunoBC fördjupar sitt samarbete med VideoBurst

2017-06-28
VideoBurst: VideoBurst har tagit emot de första beställningarna via ramavtalet med SKVP

2017-06-21

VideoBurst implementerar global betalningslösning för ökad internationell skalbarhet

2017-06-13
VideoBurst: Nytt globalt team på plats

2017-06-08
VideoBurst: VideoBursts företrädesemission övertecknad

2017-06-01
VideoBurst: VideoBurst har fått in 11 kunder i Indonesien under den inledande månaden

2017-05-31
VideoBurst: VideoBurst öppnar upp för videoproducenter att tjäna pengar på sina egna videomallar

2017-05-24

VideoBurst har fått in första kunden i Asien

2017-05-23

Styrelseordföranden på VideoBurst tecknar hela sin andel

2017-05-19
VideoBurst: Ny VD köper aktier i VideoBurst

2017-05-18
VideoBurst: Kommuniké från Årsstämma 2017 i Videobur Sthlm Int AB (publ)

2017-05-17
VideoBurst: Publicering av emissionsmemorandum

2017-05-17
VideoBurst: Christofer Lee föreslås till ny styrelseledamot i Videobur Sthlm Int AB (publ)

2017-05-15
VideoBurst: Christofer Lee blir ny VD för onlinevideobolaget VideoBurst

2017-05-08
VideoBurst: Företrädesemission i Videobur Sthlm Int. AB

2017-05-05
VideoBurst: VideoBurst inleder samarbete med e-handelsplattformen Litium

2017-05-04
VideoBurst: Publicering av förslag till årsstämma 2017-05-18

2017-05-03
VideoBurst: VideoBurst sponsrar e-handelsmässa

2017-04-28
VideoBurst: VideoBurst rekryterar ny VD för internationell expansion

2017-04-28
VideoBurst: Kvartalsrapport 1 2017

2017-04-27
VideoBurst: Årsredovisning 2016

2017-04-24
VideoBurst: VideoBurst öppnar säljkontor i Indonesien

2017-04-18
VideoBurst: Kallelse till årsstämma i Videobur Sthlm Int. AB (publ)

2017-04-12
VideoBurst: VideoBurst tecknar avtal med branschorganisationen SKVP

2017-03-14
VideoBurst: VideoBurst inleder samarbete

2017-03-14
VideoBurst: VideoBurst bjuder in till event hos Google

2017-03-13

VideoBurst fortsätter att expandera digitalt

2017-03-07
VideoBurst: VideoBurst tar viktigt steg i sin plattformsutveckling

2017-02-23
VideoBurst: VideoBurst tecknar samarbetsavtal i Filippinerna

2017-02-14
VideoBurst: Bokslutskommuniké 2016

2017-02-13
VideoBurst och The Store lanserar kärlekskampanj för i-HUSET

2017-02-10
VideoBurst ändrar rapportdatum till 2017-02-14

2017-02-07

VideoBurst tecknar avtal med Jobylon - första kunden är världsledande konsultbyrå

2017-01-31
VideoBurst expanderar

2017-01-27
Elgiganten förlänger sitt avtal med VideoBurst

2017-01-18

Facebook satsar stort på videoannonsering

2017-01-13
VideoBurst inleder partnerskap med Cloudreel

2016-12-16
VideoBurst lanserar videohälsningar för högtider

2016-12-06
VideoBurst gör all time high i november

2016-11-24
VideoBurst önskar God Video-jul till aktieägare och investerare

2016-11-08
VideoBurst inleder satsning på YouTube-annonsering

2016-10-28

Delårsrapport Q3 2016 Videobur Sthlm Int AB

2016-10-20
Skruvat.se och VideoBurst inleder samarbete

2016-10-14

Videobur Sthlm Int AB (publ) har den 14 oktober 2016 avhållit extra bolagsstämma vid vilken stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag

2016-10-03
VideoBurst lanserar sin onlineförsäljning

2016-09-30
Kallelse till extra bolagsstämma 161014

2016-09-20

VideoBurst ingår avtal med kunder i nya branscher

2016-09-16
SelfieJobs förenklar och digitaliserar ansökningsprocessen för nytt jobb med hjälp av VideoBurst

2016-08-23

Keybroker inleder samarbete med Videoburst för att stärka sitt online video-erbjudande

2016-08-19

Halvårsrapport 2016

2016-08-18

Elgiganten väljer VideoBurst som partner

2016-06-29

VideoBurst når milstolpen 100 publika mallar i sitt videobibliotek

2016-06-22

VideoBurst lanserar ny produkt och tar in ny kund

2016-06-20

I morgon 21/6 är första handelsdagen för VideoBurst

2016-06-16

Inleder strategiskt samarbete med Epidemic Sound

2016-06-15

Första dag för handel av VideoBurst på Aktietorget är satt till den 21 juni 2016

2016-06-13

Teckningstid avslutad i VideoBurst - nyemissionen blev starkt övertecknad

2016-05-27

Teckningstid inleds i VideoBursts emission inför planerad notering på AktieTorget