Bolagsstyrning

 

BrandBee Holding AB är ett publikt svenskt aktiebolag med säte i Stockholm. BrandBee Holding AB (då VideoBur Sthlm In AB) har varit noterade på Spotlight Stock Market (då AktieTorget) sedan juni 2016 och följer därmed Spotlight Stock Markets regelverk. BrandBee Holding AB tillämpar inte svensk kod för bolagsstyrning eller årsredovisningslagens regler om bolagsstyrningsrapport, eftersom Spotlight Stock Market inte definieras som en reglerad marknad och dessa regler därmed inte är tillämpningsbara.


Organisation

 

I dagsläget har BrandBee Holding AB 5 medarbetare på vårt kontor i Stockholm. Rollerna består av ledning, sälj, marknad och produktion.

Koncernstruktur

 

BrandBee Holding AB ingår i koncern med dotterbolagen VideoBur Sthlm AB, BrandBee AB och Student Competitions International AB.

VideoBur Sthlm AB är ett IT-bolag som tillhandahåller en plattform för tids- och kostnadseffektiv produktion av video. BrandBee AB är verksamma inom digital marknadsföring och annonsering online och Student Competitions International AB är en plattform som samlar och marknadsför tävlingar för studenter.